Ogłoszenia parafialne

25 styczeń 2015

 

 

1.Zakończyliśmy odwiedziny duszpasterskie rodzin naszej parafii.Za przyjęcie kolędy, okazaną życzliwość,

gościnę, złożone ofiary i za doznane dobro i zrozumienie serdecznie dziękujemy - „Bóg zapłać!”

Zebrane ofiary przeznaczamy w całości na nowy dach dla naszego kościoła….

Dziękujemy, że 93 % parafian zadeklarowało gotowość ofiar na kolejną dużą inwestycję jaką będzie

nowy dach kościoła. Na ten cel będą przeznaczone składki z II niedziel miesiąca, ofiary składane przy

okazji Daniny Diecezjalnej, dzierżawa za ziemię parafialną i zbiórka ofiar przez radnych w niedzielę 15 marca

i niedzielę 18 października w rodzinach, które zadeklarowały chęć wsparcia tej inwestycji w ten sposób.

Kolęda jak co roku pozwala spojrzeć kapłanom na problemy parafialne o wiele głębiej i szerzej.

Jest szczególnym doświadczeniem dla ks. Proboszcza i ks. Wikariusza. Tym bardziej jesteśmy wdzięczni

Drogim Parafianom za bardzo miłe, rzeczowe, konkretne i szczere spotkania. W czasie kolędy odwiedziliśmy

786 mieszkań. Zastaliśmy drzwi zamknięte w 28 mieszkaniach. Najczęściej była to usprawiedliwiona

nieobecność z powodu pobytu w szpitalu, u lekarza, w pracy czy ważnego wyjazdu. Są w naszej parafii

rodziny rozbite, są tzw. wolne związki, są związki cywilne – w wielu przypadkach istnieje jednak przeszkoda

kanoniczna do zawarcia małżeństwa. Ciągle dużym problemem jest bezrobocie, a wielu ludzi boi się,

że może utracić pracę w najbliższym nawet czasie. Jest to powód do leku i obaw o rodzinę. Są szczególne

przypadki, kiedy w rodzinie nikt nie ma pracy. Nieraz jedyną podporą są dziadkowie i ich skromne renty

i emerytury. Wielu ma pracę na krótki czas. Stąd nadal wielu wyjeżdża za granicę „za chlebem” i lepszą

przyszłością. Jednak za te wyjazdy płaci się często bardzo wysoką cenę: rozłąka, nieraz rozbicie rodziny,

małżeństwa, trudności w wychowaniu dzieci i młodzieży, niebezpieczeństwo osłabienia wiary.

Zatroskani o dobro wszystkich rodzin naszej parafii, szczególnie dzieci i młodzieży zwracamy się z gorącą

prośbą o modlitwę w intencji naszych rodzin, aby były Bogiem silne ! Módlmy się także za tych, którzy

utracili wiarę, którzy zaniedbują niedzielną i świąteczną Mszę św., którzy zagubili drogę do sakramentów św.

Niech Bóg da im moc do powrotu na drogę wiary, miłości Boga i dawania świadectwa życia chrześcijańskiego,

życia wiary. Niech pomocą w tym będzie ta książeczka, którą pozostawiliśmy w waszych domach,

o sakramencie pokuty i Mszy św. Pamiętajmy także w modlitwie o ludziach chorych, cierpiących oraz

o osobach samotnych o potrzebne moce ducha i powrót do zdrowia. Chorych i starszych jest w naszej parafii

naprawdę wielu. Otoczmy naszą gorącą modlitwą również tych, którzy wyjechali za granicę i pielęgnujmy

częsty kontakt z nimi.

 

2. W poniedziałek po wieczornej Mszy św. Nowenna do św. Michała Arch. z modlitwą o uwolnienie i uzdrowienie

 

3. W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy rano o godz. 9.00 i wieczorem

 

4. W piątek wieczorem o godz. 18.00 Msza św. i nabożeństwo do św. Jana Pawła II

 

5. U ministrantów „Przewodnik katolicki” i „Gość Niedzielny” z II częścią filmu na DVD o św. Teresie - 5 zł

oraz „Mały gość” z najnowszą płytą Arki Noego

6. Spotkanie wyjeżdżających do Ziemi Świętej w najbliższą sobotę o godz. 18.45 w kościele

 

7. Niektórzy parafianie podczas kolędy prosili o podanie numeru konta parafialnego.

Numer jest następujący: PKO BP SA 16 1020 2267 0000 4102 0102 3035